Hướng dẫn đường đi

Giới thiệu công ty

no

Tính ưu việt và tính cải tiến của công nghệ Nano của Apexel Co., Ltd

head office

Address / 97-87, Daejeon-gil, Song Ramyeon, Buk-gu, Pohang-si, Gyeongbuk (24-1, Daejeon-ri)

Tel / +82-54-262-4922~3

Fax / +82-54-262-0869

seoul office

Address / Tòa nhà Changpyeong, tầng 1 và 2, 81, Jandarari-ro, Mapo-gu, Seoul (466-2, Seogyo-dong)

Tel / +82-2-322-8920

Fax / +82-2-322-8941