Nơi sản xuất

Giới thiệu công ty

no

Tính ưu việt và tính cải tiến của công nghệ
Nano của Apexel Co., Ltd

Văn phòng Seoul Apexel và Khu đặc biệt Du lịch Mapo Khu vực quảng bá sản phẩm Nano Apexel

no

Hội trường quảng bá sản phẩm Nano Apexel Thanh Đảo

Apexel nhà máy cơ sở vật chất

no

Phòng kiểm soát chất lượng

no

Thiết bị chính

no

Kinh doanh dược phẩm liên doanh Apexel với Thanh Đảo, Trung Quốc

no

Công trường xây dựng Viện công nghiệp Nano của Apexel với Thanh Đảo, Trung Quốc

no

Công trường xây dựng nhà máy sản xuất y dược phẩm liên doanh với Thanh Đảo, Trung Quốc

no

Bản vẽ hình chiếu của nhà máy sản xuất y dược phẩm liên doanh với Thanh Đảo, Trung Quốc

no

Apexel Co., Ltd. Nhà máy Pohang(công ty cơ sở GMP)

no no no