Thông tin kỹ thuật

Giới thiệu công ty

no

Apexel là doanh nghiệp duy nhất trên thế giới tiến hành sản xuất bột Nano, dung hợp và nghiên cứu phát triển nguyên liệu Nano mới.

Đặc biệt, chúng tôi đang sản xuất 3D Nano Mill (dạng khô) là thiết bị tự công ty phát triển (tốt nhất thế giới, duy nhất trên thế giới) bằng phương pháp top-down từ 1 nano đến 1000 nanomet. Công ty chúng tôi hiện cung cấp bột và vật liệu Nano cho nhiều công ty, viện nghiên cứu và trường đại học, bên cạnh đó, chúng tôi cũng có hoạt động cùng hợp tác phát triển và sản xuất vật liệu mới. Công ty chúng tôi sẽ không ngừng cống hiến cho những khách hàng mong muốn trở thành người giỏi nhất trong ngành liên quan thông qua công nghệ nano tốt nhất.